NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 7 VAN J.^asille, vjndburgemeester Tegenwoordig de Heeren B.A.de 3ruijn, wethouder Secretaris J.d.A.Bate nburg Afwezig iir. G.Beketiiburgemeester De/Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 2.94 t/m Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 160