Afzenaer of voorsteller num mer 307 Gemeentesecretarie 3 08 3G9 Oir. uren. werken Voorzitter vraagt machtiging tot aankoop van het Bireka of ander systeem toegepast op beneer en verrekening van legesgelden, een en ander voor de secretarie en de gemeentepolitie* Omtrent de kosten zal de secretaris het college zoo spoedig mogelijk inlichten. stelt voor het besluit te nemen dat het in den vervolge verboden zal zijn voor raadsleden individueel stukken over te typen en deze stukken te hunner be schil- king te stellen. biedt ter behandeling aan een verzoek 0t bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. cevri Joni orm Oelet 0] -.aart 1' in|te vu:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 165