van het >ast op >sgelden, .e en de >sten zal spoedig BESLISSING je gevraagde machtiging wordt verleend. Afaeeling en No. Aanmerkingen in dat het ;ijn voor i over te ir beschik- verzoek o: de noodige o onx'orm het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. i/ J/j de let op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.3 Haart 1937 no.35/19 wordt besloten de aanvrage no. 1/1344] in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 166