NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 aar t 193 7 Tegenwoordig de Heeren «Gasi.l.le* loco-Burgeme.ester D.A.de Bruijn, v;eth.ouder S e c reta ri s JA_>a t. a riburg Afwezig MrGt.JeketiiTourgemeeatex Accoord De Wethouders, DeBurgemeester., De Secretaris, Bevat volgnummers 3-1A t/m335 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III Afd. IV: c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 168