OTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 11. l-xiuarl. 193 Tegenwoordig de Heeren D.A.&e Bruijn en 1.dasille., 'etJaouaers. Secretaris B A -l. t eno.ur., Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris^ Bevat volgnummers 2ó Uitgevoerd Afd. I t/m Afd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 16