Volg- 1 num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 23 j «J .a-. <assing vraagt eervol ontslag als onderwijzer aan de openbare school aan de Heetzlaan tegen 1 haart a.s. of zooveel eerder-al^ mogelijk zal zijn. In verband hiermeue stelt de neer van •ely, hoofd der o.l. school a/d Heetzlaar. voor den heer J.A.'Siootmaker als tijde lijk onderwijzer te benoemen, zulks met ingang van den datum, waarop aan den heer J.H. fassing ontslag wordt verleend. T TT f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 17