NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 a. a r t 193 7. Tegenwoordig de Heeren a. J-.iiasi3.le» burgemeester1. ■u.A.de Bruijn en K.J.Gasille..'eth.oud.ers. Secretaris JG^A. Batenburg. Afwezig r.u.Jeheth, ourgemeest.er Bevat volgnummers 33& t/m 346» Uitgevoerd Af Afd. IAfd. II: Afd. III(9 Afd. IV Accoord de Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 182