NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 kaart 193 7 Tegenwoordig de Heeren «d-asillö, Burgemeester. D.A.de Bruijn en H.J.Gasille, Wethouders. Secretaris J.G..A .Batenburg.. Afwezig 1'rlurgfltiaoester Aceoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 347 t/m356 Uitgevoerd Afd. I: 4^ Afd. II: Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 188