r- BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen ■et college is bereid mede te werken om het salaris van het hoofd ÜjLgSf au clen keuringsdienst te brengen op f,1500.maximum mits de j wachtgeldregeling alsdan komt te vervallen. Hiervan zal aan Dr. 'V) n j> j inter mededeeling worden gedaan. v lb Het betreffende besluit wordt vastgesteld en zal aan de Gedepu teerde staten ter goedkeuring worden ingezonden. IA V hL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 192