NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 a a r 1193 7 De Secretari; Tegenwoordig de Heeren h«J.uasillel.b. B.A.de Bruijn, wethouder. Secretaris J u .A .Batenburg. Afwezig ti.Beketh, burgemeester. Uitgevoerd Afd. I: 4 Afd. II: Afd. IIIAfd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers 357 t/m 3-2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 194