ïW- Lelet op den inhoud van het betreffende besluit waarbij door den üaad aan i»urg.en ieth.machtiging wordt verleend, tot verhuur van bouwgrond, wordt besloten op het verzoek (afwijzend te beschikken en handhaven. ie huurprijs ad f.10.-- te v'an den inhoud van dit schrijven zal aan den heer aidersl Lededeeling worden gedaan. Omtrent de uitvoering van de lv;erkzaamheden zal hij zich in verbinding moeten stellen fcaet den dir.v.gem.werken. mn den directeur wordt opgedragen het college rapport |uit te brengen omtrent de gevoerde besprekingen. t deze meening zal het lid der commissie, de heer van .ck, in kennis worden gesteld, ^-oodra hij mitsdien weder ïsteun trekt zal hij dienen te bedanken als commissielid. »-an den tijdelijk onderwijzer .m.oiootmaker wordt met 1/ Lngang van 1 April a.s. eervol ontslag verleend. onform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. V~ spreekceltarief in den vervolge vocri mitsdien bedroeg het Locale gesprekken; Lnterloc. 10 cent het gewone tarief naar boven afgerond1 tot een veelvoud van ïo cent. is het I gewone tarief een veelvoud van 10 cent dan dit tarief 1^ cent. behoudens goedkeuring van de gedeputeerde Staten wordt Nsloten tot verhuur van den grond aan van Soeren tot 1 januari 1939 te^en een huursom van f.B.óo per jaar. X' 'k- 6^. M

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 202