387 338 num- Afzender of voorsteller Datu n n mer 334 335 386 JJirbem. werken -inspecteur van politiehoest hadio-centrale "Soestaijk" birAe.u. werken inspecteur van i: olitie -birj-en.. werken zendt rapport inzake het plaatsen vai. lantaarns op het kruispunt koestert, straat-Sikenlaan. zendt antwoord op het schrijven van burg.en wethouders dd.13 februari l)]p 4e afd.no.0/261betreffende dierge- 1 neeskundige hulp. bericht de ontvangst van een nieu be sluit van S.en inzake de radio-disti butie en zal eenige opmerkingen inzendi over de practische toepassing van enke! bepalingen. verzoekt de kosten van het inrichten v; een kamer voor fotografische opnamen e: ten dienste van de politie, waarvoor ;geen crediet op de begrooting 1937 is I geraamd te mogen bestrijden uit den ;o: kosten wachtgebouwen en bureaux. j zendt rapport omtrent den onhoudbaren toestand voor automabilisteu bij den sp 0 orw eg ov ergang Sreemerweg aan den veter var: oer. biedt ter behandeling aan eenige veraotj ken orn bouwvergunning vergezeld van de noodige teelceningen en adviezen. 2e j het Bfeslotei: dat uit en allee behandel afeente "v dlgd is. vin het In overl dc.-inere idesloter brengen Jen op d oneevall delet op ife-art 15 gen nos.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 207