7J NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 .k a a r t 193 7 Tegenwoordig de Heeren h. Vasilleloco-burgemeester D.A.de Bruijn., iethouder. Secretaris J .^.A. Batenburg., Afwezig -rG.Jeicetia, Burgemeester Accoord De Wethouders, De^Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 4-BO Uitgevoerd Afd. I: 4? Afd. II Afd. III: O Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 210