NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST Tegenwoordig de Heeren --uillè loco-durgeiuee.i ter B.A.de Bruijn, wethouder. Secretaris O.A.Batejdburg Afwezig Accoord urgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 400 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 216