Afzender of voorsteller Datu num- Korte inhoud mer -iaat schapp e 1 i j k Hulpbetoon Gf.de Vos l.Visch,secr.Oranje larae,1.3rinkw.45 f.hoelewijn, Soest ejr A-p'eg 58Ooest LI. J.l-ilhor st iieuv.str.15»3oest Pl.comité van actije ier centr.voor werk- loozenzorg enz. te Soesterberg Ver.tot bestr.der t.b.c.afd.Ooest Afd.financiën Ain.v. 'aterstaat zendt een overzicht in van de ten laste van zijne instelling komende uitgaven over de maanden Januari en ï'ebruari in verzoekt toestemming tot het houden der! Ummabloemcollecte 00 1 April a.s. verzoekt toestemming tot het houden van ;een speldjesdag op 30 -April a.s. deelt mede bereid te zijn zeevisch te distribueeren maarden. onrer de gestelde voor- verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de distributie van goedkoope rnargw rine en bak- en braadvet aan werkloozea? ^verzoekt toestemming tot het houden een collecte in de week van 31 -aart t/n6 April 1937» zendt bericht omtrent voortzetting van; verpleging van .3j -L' .Joersma in het sai torium te 'Vennep, Voorts wordt machtig verleend om patiente door den gemeente geneesheer te doen onderzoeken. legt over een lijst van sollicitanten, met bijbehoorende sollicitatie-stuiken, van hen, die gesolliciteerd hebben naar de vacante betrekking van gemeentevroed- vr ouw as-" la®, vraagt bericht omtrent een mogelijke wijzing als voorrangsweg van de navolg' de Rijkswegen! I>ar en-'-uarn- -mersf 0ort de dilt---uis ter Re ide—hnersf oor t. Je Inspecteur van Politie geeft in ov- weging gunstig te adviseeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 217