w m ESLISSiNG Afdeefing en No. Aanmerkingen -veuni sgenomen. Je gevraagde toestemming wordt vei'leend. Ie gevraagde toestemming wordt verleend. besloten wordt te gelegener tijd .Xoelewijn in de dis tributie van zeevisch mede in te schakelen. M besloten wordt Ü.J.Hiihorst te gelegener tijd iri de disj- tributie van goedkoops margarine en bak- en braadvet tn&4j&Y2 te schakelen. e gevraagde toestemming wordt verleend. •^an den gemeentegeneesheer wordt opgedragen in het sana torium te vennep een onderzoek in te stellen naar de •ezondheidstoestand van ej .T.Boersma. M ad/ 3 -jdo - V cJy e stukken zullen in handen worden gesteld van den ge- yT yd ■eentegenee'shëer-^r.Hupert, met verzoek in overleg matly en Inspecteur van de Volksgezondheid, Dr.Hemmes, te JyC*. yd£a 'treciit, het college van voorlichting te dienen opdat f -an den -iaad een aanbeveling van 3 personen kan worden angsboden. 'onform het advies van den inspecteur van politie wordt esioten terzake gunstig advies uit te brengen. U V H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 218