''3' Afdeeling en No AanmerKinaen Conform het advies van'den dir.v.gem.werken aai adres sant nader worden ingelicht. Van den inhoud van het rapport wordt kennisgenomen. Jöe- t2 sioten wordt het water te doen onderzoeken door den L. 1 apotheker van fedelhoff teneinde te kannen ceoordeelen j11 ^0 of dit water al of niet geschikt is als drinkwater. kennisgenomen l-i-an den dirv.geiu.werden wordt opgedragen bij het col- J le0e voorsteilen in ie zenden tot herziening van de ta- j Brieven voor werkzaamheden, die de gemeente voor derden {/is#, /^i(f [verricht. -^q uiteindelijke bedragen dienen jesoecificoerd te worden vermeld. kennisgenomen, het verslag zal den haai eveneens ter kennisneming worden aangeboden. kennisgenomen het verzoek wordt afwijzend beschikt. V iS M Me j/ /f/h paressante zullen de gewenschte inlichtingen worden werstrekt. ->

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 220