Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 426 427 .Dos Aerkstr.33 Ge leente.secretaris 42o 3 i rg euwer ke n 1 vraagt een verlor 3 voor de voorlocali. teit van het perceel kerkstraat 33. deelt mede dat -i.A./eenendaalbewoner van perceel van eedestr.42, hem heeft verzocht te willen "bevorderen dat zijn huisvuil in den vervolge wordt opgehaal: aan de zijde van den korte Drinkweg en niet meer zooals thans aan de zijde van de van 'e ede straat. deelt i.iede dat voor perceel doester!, straat 2^a door de firma Vermond thans geen fietsenrek neer is geplaatst, doe: dat in het trottoir 4 steenen met sleu ven zijn aangebracht om fietsen in te olaatsen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 223