NOTULEN 1 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 - ril 193 Tegenwoordig de Heeren silleO—lurgejfle.e.gte: D.A.de Bruijn, wethouder. Secretaris J -• Juie ncurg Afwezig ~r.u-.De le thnur0 e mfi ester. Accoord De burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 429 t/m.4.5.1. Uitgevoerd Afd. 14 Afd. II Atvfv. J[h -Ïj Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 226