Conform het advies van de Commissie Grondbedrijf en Uit- p breidingaplan zullen aan makelaar -ie te Ier kamp nadere in* lichtingen worden gevraagd naar den voorgenomen houw rH' (permanent of seini permanente woningen), den leeftijd wan degenen die in de vacantiekolonie zullen worden op-: •eriomen en de omstandigheid of de houw al dan niet zal i ïlaats vinden door jeugdige wer^loozen. Dreimngsplan zal aan van Urun leien worden verzocht een Goofora het advies van de commissie grondbedrijf en «itf oJj. breidingsplan wordt de koopprijs van den grond bepaald 1 o; f ,4.gd per - J Coafor® het advies van de Commissie Grondbedrijf en Uit* plan in te zenden. Voorts zullen pogingen lorden aange kend opdat ook ^undelach en van ^aay de strook grond zullen afstaan. l\ i )enooditode -jan den Haad zal worden voorgesteld het besluit van °uli 1931 in +e trekken en terzake een nieuw besluit te ^aen waarin renening is gehouden :..et de wenschen van - hesr -ieuvenhuizen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 228