3 s Py2r G/i //U. K y - BESLISSING idrage .en weg jteld igaven larin van he Lngs- 1937, oeslui ;en, i lij - Lef onds sr goed- rootingj Lcings- sn uit- oking lingen. i'oecung ile aar i agd et de en ver- nn i sge nome n kennisgenomen. i door ichtingr 1936 3/i Conform het advies van de afdeeling financiën <ordt de r^nte van debet-salai voor de woningoouwvereenigingen en -stichtingen vastgesteld. 2/2 7o» n reor- ng te rmede voorste der e ids- ,em be- age van+i p 4b "p ior de rzoek gtot OpT n ar- Afdeeling en No. Aanmerkingen kennisgenomen, het den inhoud van deze circulaire zal rerening .orden gehouden. kan den Haad zal worden voorgesteld het tot de .groon ge- richte verzoek om ontheffing in te trekken. 1 t/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 22