j ^rj: aM- v hWh. Alo/3 W/ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen -iliu3 wordt besloten. kennisgenomen. K-et verslas zal den Kaad eveneens ter kennisneming worden aangeboden. Ke gevraagde machtiging wordt verleend. dldus ordt besloten. aeb gevraagde verlof wordt verleend. PcJl' V Hm Vorini on.- ii nu «rir'Hpn s ar s noden i vr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 230