tyZ. WctA k>, innen- ij iet be- en ge il ver- gelegd -et tot verorae- tainister I che idene I bezwaar en ver- erde ao- heffing f. s feite- J het ca- en geldt gemeenterJ ge namensI de tot- i nverorde- n ver- Brancheer dra. en. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen L n den Raad aal v;orden voorgesteld een verordening vast V stellen overeenkomstig het oorspronkelijk aangeboden ontwerp» /t nmsgenomen. 'A houden id van selijk e be- isloten vordt een groote zilveren medaille beschikbaar g? stellen. u/ h H\h1. verbana per- n 2199» t. Beze and met eeding es uit I no.27'3f| e door ld in arf en art.: over de schap iet^^^nnisgenomen. Het verslag zal aan den Baad ter kennis- H, e. B^ffling morden aangeboden. gevraagde inlichtingen zullen «orden verstrekt over- dn- fnkorastig het advies van den air .v.gem.vi erken. jA j ennisgenomen. Y" 1 £<fs~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 232