aeente die ua,s Lngen yatl sien ondei rantie, ig van fan den toezicht, ier loopt :1°Sö geen 1 het per-1| Lan 1t 2.75 per jven van' sde per- ie prin- j te Eio- ge verjce- i van de Afdeeling Aanmerkingen |'ot verkoop van perceel 27, voor den prijs van f.2.75 er 1-2aan makelaar dij zen, wordt besloten. Indien |een andere koopers zich aanmelden wordt goedgevonden de aantreding voor de overige perceelen tot l1-1 April a.s. in handen te houden. Onverwijlde beslissing zal |venv;el moeten plaats hebben indien zich wel koopers ochten aanmelden. Gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht dd.3 April 1937 nos.35/'1?' 35/45» 35/Al en 35/44 wordt be sloten de aanvragen nos. 1/1342, I/I366, 1/1362 en 1/ 1365 in te willigen. (,l\ 1/ 3» S 1a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 236