NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS i. III11 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN i I 193 7 Tegenwoordig de Heeren ,loco-l3UiCgsra©.g.s.t.er« ^.A.de Aruijn, .etiaouder Secretaris ♦Batenburg. Afwezig hurgenuees.1i.6r*... Accoord De Wethouders, De^Êurgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 458 Uitgevoerd Afd. I£y Afd. II Afd x Afd. IV t/m rOy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 238