//h. r <y£r. V /PU- 1/ U/3 7 BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen en No. enten of an oeira. igang van it tot A' gei ang irdt m- ■et den inlioud van uszs circuiairu zal in den vervolge 1 j»t ;ening orden gehouden. menien insloten vordt in de oerzuue ..lanen mos oen een "bijdrage X' naet braai' la.i f.lb.-- te ver ie enen. i, nelke -- zullen Ot" x. 3aldi -oor I Ucnfom net advies van de afd.financiën. wordt de rente stichtii-B mn de debet-saldi uoor de woningbouwvereenigir.g3n en kwartaal -stichtingen verschuldigd over het le nv: ar taal 1937 "De* naald op 2;s aanvrage est en e aanvrags rokken. van de m. werken "bij schrij in0 van nt.i .at de uoe-J x niet toej een beih] .n it wenscheB srfpachts- j it aan de 1 no.1^94'1 "Jitbrei- i met een I 5 (met rec«| Behalve 1 cai.ie sieiïB iat de oe" i wangen tij J asch. j-pt verhuur van ae -oor A.-koest en h.Vree gevraagde per-j cfeelen gronds wordt besloten en ..el tot 1 «Januari 1939* ok .ïuursom zal orden berekend naar de maatstaf van 5 ce.it oer roede. I? oJh V hWr H h a H7A. db.iform het advies van den dir.v»gem.werken zal aan den klad het desbetreffend prae-advies lorden uitgebracht. 15 Vi' H ïl paden kaaa zal lorden voorges cel. de eremiet toe te staan. het alsnog be noodig-J |f-ifcm het advies van de Commissie grondbedrijf en bit- \p X. ■öidingsplan wordt besloten de door die Commissie aan- i A Sj psven strooken wederom aan ^.e j ,-ndimmer s in erfpacht Hniö te geven, echter voor den duur van 5 jaren. uit ii.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 240