H,J V JV 1 dö heer College i te "be nei e van errein ;laan eer. ingericht^ belang er op .ging te •rein dat de inder ter- ii jnlijk jrden be- .ng van ld vo'ór aa te- geen llvorens op deze aangelegenheid in te gaan zal aan den Minister van -defensie morden gevraagd of het juist is ,t plannen bestaan tot uitbreiding van het vliegveld 6n tot omlegging van egen velke langs en naar dit Liegveld voeren, ~»eze vraag zal .orden baud --öt de plannen tot verbetering van ..ge ving esteld inver- e vegen in deze inachtneming van net advies van den dir.v.gem» werken! lorat aan adressant toestemming verleend tot plaatsi i ivan een brieven.-us op inlaan o2. •eueentegrond voor perceel nart- V J' S lil. 6 aanbeve- aner van de juiste en dat L au sop en. li nister indacht daad van bepaling ing van s iiijnie^ö"! overgang eigend oa*j rakel ij-- t loopende, r niet verbinden» iing van heffing goederen uden, ïei'| dat be zien van het rap- .*37' n0' •ragen 0+ dat liet ■bot intrekking van bij raadsbesluit van 4 Juni lp3^ vas gestelde aanvulling der verordening op de straatbelas- I- zal te gelegener tijd den ha ad een voorstel worden! >r ^daan. /7io. ij?/j> m. orn het advies van deze comaissie "orat beslozen. V x\.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 242