Volg num mer 4Ó3 46 5 4oó Afzender of voorsteller Datum evro u2inons d e ^uy oer, -ie i a e w 41,3oest i.i.v. ooc.-auen Voor2v/h centr. Oranje Comité re Aselaoorn -^ir«erken Korte innou jhet perceel no.3007 aan -ie j igtnaa 4al norren verkocht, legen een verhurk van het voor wegaanleg geprojecteerde gedeelte van u 36O0 en 3CI2 voor la i termijn cestaat geen oez waar. verzoekt verv. jder mg of verplaats!.: oje, staande aan den opentj' van een ren weg, vo'ór den ingang van haar per ceel# -de dir.v.gem.werken deelt mede, dar "bedoelde boon door een bijzondere joneer omstandigheid reeds is verwijder roept de medewerking van het college voor het dagelijks aanhouden van een rapport omtrent de 7;erkzaamheden van ..en controleur op de werkloozen. deelt mede bereid te zijn aan het een- tra al franje comité' 731 oranje w i rap els i.i bruikleen af te staan onder voorwaarde dat deze wimpels uiterlijk 24 April a.s.l weer bezorgd zijn ten gemeentehuize u Apeldoorn en de gemeente doest zich ja-1 rant stelt voor vergoeding van eventu- eele schade aan deze rimpels. biedt ter behandeling aan e enige verzoe nen om 00u .vergunning vergezeld van de i noodige 'ceekeningen en adviezen. aa den ■r overeen.. Él:, den vobr dez dar ie L ielet op ipfil l"; ^L363 e 404 üOO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 243