iiW. rA BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •'igL.-a.. verhurinj c teerde; ur langen! .en o aoa- Laar oer- .t mede, zonaere :olle0e in ran een Len van in. riet een- f ïwinpels La 3 or vaarde April a.sl iiauizc re t zich. aa- i eventu- Lge verzot id en. van jor.eeren. 1^ V Hyjr. Kn den controleur wordt opgedragen dagelijks een rap- nirt omtrent zijn werkzaamheden bij te nouden, zuiks OTereenno-uS ui<_, net mouei ^.oor deii ->~inister over0eiegz.. ft:. ven Voorzitter van dit comité' zal dann .vorden bcrc6v voor deze toezegging ter..ijl tevens bericht zal ..orden dat gestelde voorgaarden worden geaccepteerd. dB.et op zet advies van _wil 1937 nos.42 en 4^ i|13ó3 en I/I36I in te douvt- en oningtoezicht dd.7 V wordt besloten de aanvragen nos. ;illigen. .3j3, LX li.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 244