VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DER GEMEENTE SOEST 193 7 VAN Tegenwoordig de Heeren i 1 i. e.1 o c o - b ur eme .e. s t r e Gjao.ua er o u-.i._ja t e.nbur Secretaris '.-beketh, burgemeester Afwezig DeTBurgemeester, Accoord De Wethouders De Secretaris, 7 t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. -. Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 246