/Ho. y/ //U. *yys~' BESLISSING Afdeeling Aagmgrkjpggg en No. Aan den H&ad aal morden voorgespeld de gevraagde .onthef4 cd\- f i niet te verleenen. V ennisgenomen. V2 Js Aan den Haad zal September 1936 te per inwoner wordt lorden voorgesteld het besluit van 3® wijzigen, zoodat het bedrag van f .O.Gjj gebracht op 1.0,04 per inwoner. Bet terugzending van het overgelegde plan zal van Zoon i Of. worden medegedeeld dat uitvoering van een en ander niet j u,» op den weg van de gemeente ligt. dot uitbetaling van den laatsten termijn groot 1.3104.-4 7* wordt besloten. M V i)0 Htll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 24