c NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 13 A J>. r i 1193 7 Tegenwoordig de Heeren 2. J.Ga.slll^. »XQC.O-l).urg&Eie.e.s ->ie "irui jn, Tethouder. Secretaris J Afwezig Accoord De Wethouders, De'Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 4-4- t/m.496 Uitgevoerd V Afd. IAfd. IIAfd. III: Afd. IV: Jti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 252