435 Volg num mer Korte inhoud 480 431 432 433 434 Voorzitter A.interhoofd V/ d keuringsdienst -■0ar is AG .Dammeif s de -.V.Gentr. slachtplaats voor de ^ern.Soest -■.Vesterloo- --ostverlorenweg 4a soest k.V.bouu- en ibcpl. "bedr .v.h.v.Jreuke len en heuffels Soest Ideelt mede dat de heer G.H.Veenstra jhet passeeren der akte van grondruil^ heeft verzocht voor te te nemen de door van afscheidingen. rekening der hem gemaakte koste' ideelt mede in principe bereid te zijn het voorstel van burgemeester en rekt aers betreffende zijn jaarwedde in te :gaan. G-m verschillende bijkomstige kas ties zou hij gaarne een onderhoud ml Icollege hebben zoo mogelijk vo'ór 15 a.s. aangezien hij op laatstgenoemden datum in militairen dienst moet treden bericht in antwoord op schrijven dd.2j -rt.1937) le afd.no.244u terzake niet juitvoerin^ van het raadsbesluit van 7 -pril 1932, le afd.no.244ü met betreÜj jtot den afstand vaxi grond door 3j.U. 1 i Simonie, 'ed.f.^oest-de ^uygtA.k, imuyben en f.van iddelkoop. verzoekt, in verband met een plaats g& had hebbend onderhoud met de hooxdinspi tie van de Volksgezondheid, ie oorsproi xcelijke ontverp-verordenin^ op de hef»i ifing van keurloonen, ^aarbij het eurlj voor len invoer van vleesch op 4 ct.pel ik. a, is bepaald, wederom den raad ter vaststelling aan te bieden. wendt z: tot het ch met verschillenue lclacbte;. Ae dir.vJ Joll ege va.n -j.en 0e:n. werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 3 -april lj37> 3 1194. selt in antwoord op het schrijven t de bedoelin ae< 3.en V. dd.22 aart 1937» -io.4c-7 -;j da j eei i re lo< in resbuis de eene is door middel sloot met le ara- sloot te snog j al le ra_ no.1222. dus niet voor 1 Verzocht or I de gevraagde toestemming te verbinden, .fvalwater enen. dir.v.gem. ierken brengt ïiero: - oport uit bij schrijven dd.7 -K?rl- 116 n -> 1 Jt r>. i via

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 253