Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 494 495 496 --.ld.van Tely te 3o est tfe tii. doenbare "er den Dir '.erken zendt antwoord 00 het schrijven van'; ü-e..ieester en wethouders du.43 rt.1 4e afd.no.4040 betreffende oversckrij ding van het voor 1936 voor de aanscj fing van leermiddelen enz. ten "behoer van de school feetzlaan verleende ere die t vraagt machtiging tot aankoop van 12C.C00 straatklinkers tegen den prij; van f. 17.75 Per lCOO stuks en van 200.OOG straatklinkers tegen den prij; van f.15.5^ ?er 1000 stuks, te leverei 00 afroeo. biedt ter behandeling aan eenige verzi ken om bouwvergunning vergezeld va., ii noodige teekeni igen en adviezen. 3es-ote lij te ove een. 193 e jfleent 5oh ede. te Istor' de evr; vel^ t I/I367 oi 1 i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 257