BESLISSING Afdeelinq KAanmerkingen en No. Ljven van 43 ~rt.l;:; over sciir iji de aansol ten behoen ^leende ere. 3 0p van in den arijJ en van en den prij- te levers. enige verz; izeld van 1 Lezen. Je$-oten ;crdt den lieer van ely persoonlijk aansprake lij te stellen voor deze oredietoverschrijding, zulks ove 'eenko istito net schrijven van J.en dd.3 Januari im6, gericht aan de hooiden van de o.l.scholen in dez gédeente. Verzocht zal worden het bedrag van het over- sBi' ..den crediet zoo spoedig mogelijk in de gemeentekas te Istorten. Je _e vraagde machtiging wordt verleend lelnz op het advies van mouw- en onirigtoezicht dd.13 Apr.i 1937 nos.4ó en 43 wordt besloten de aanvragen nosi 1/1307 en I/I3Ó4 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 258