NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1b ^pill 193 7 Tegenwoordig de Heeren ■ü.ü.de en jd#.J«G-asillewethouders Secretaris «JGr.^Jatenfeuxg* Afwezig urG jeiietii, burgemeester Accoord -&* De ^Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers fb'7 t/m5. Ui' Uitgevoerd Afd. I: 4? Afd. II: Afd. IIIi Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 260