NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1b «pril. 193 7» Tegenwoordig de Heeren jJ./t.de -oru^n en. ri..d «tr.asi.lleWethouder; Secretaris o G Jat en Afwezig .ur6•.jöe.k.e.t.hburgemeester. Accoord De Wethouders, De^öurgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4; Afd. Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 262