Volg num mer 502 505 ifzender of voor steller Vereeniging "Vrij willige Brandweer boesterberg" IrJ.G-rP.G.jzen. Ba tuin Korte inhoud. zendt financieel overzicht der vereen: ging ever de jaren 195i> en 193& en de rekening en verantwoording van de toe> gekende vergoeding voor het onderhoud van materialen over de jaren 195*+, 1S): en 1950. biedt namens nader te noemen princi paal voor de terreinen genummerd 12, 13 en 14 van 't perceleeringsplan 't Hart ƒ.1 ,75 per M2. Op voorst Vereenigi ga afposte trekking Óe brandw zending d dragen. r|Beslot en bod niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 265