de 4^ Ardeel Aanmerkingen en No. uit- Op voorstel van den Voorzitter worat besloten aan ■ereeniging nadere speciiicatie te vragen van da gaafposten wegens loon en te verzoeken de daarop be- ■reling heobende kwitanties over te le-een //Zó ïe brandweer woest moet „orden aangeschoven voor ver- zending der rekeningen over 1935 »n~19*i6 dragen. ^org te willen (Besloten wordt adressant mede bei niet kan worden ingegaan. te deelen dat op het aan- L 4l' 4W1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 266