A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 april 193 7 Tegenwoordig de Heeren B.A.de Bruijn en n.J.üasille, ..etiiouaers Secretaris J G»n.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De (burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 5.0.4 t/m5 20 Uitgevoerd Afd. IAy Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 268