ntrsnt m ioest in- perceel BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Conform liet advies van den .directeur van geraeent ewer- cJly Iken zal aan den eigenaar van perceel kerd .Huhcklaan 2ü, z{,nde Joh»droenenbcom, een aanschrijving worden gezonden iii«J. [tot het treffen van voorzieningen (art. 4 6 bouwverorde ning opdat ae er per- ©rwiideid] rijgt v;ei-| aat baar n brengt van 15 ng van :as en igex overi .aats van| mogen >en SCliUttl ;en behoe| rerleend 1/ 1241b ?n brengtl vorot doo| rvra&gd 3 en uitwei sn behoeï| age. 3n advi- de doel te verlei schroei 1 e afd'f 1 vens vyfll er op v/üi aats g^'i g 2tin, Al stie, d' roeneveia s het uit ens de vormt esloten wordt overeenkomstig aen inhoud van liet rap- |g ijort van den directeur van gemeentewerken 4t" 1 i $9, Lennis genomen. 'jJ de gevraagde toestemming wordt verleend, /oorts wordt IA onder de door aen airecteur van gemeentewerken geadvi-^ y al seerae voorwaarden vergunning verleend voor het maken en heoben van een uitweg op de korte Liiddelw..,,kstraat Nan deze mededeeling wordt kennisgenomenVan een wij ziging van het onderhavige raadsbesluit kan thans wor- ten afgezien. U)l(i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 272