li37 y ïScx/r. fa. yja BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkinger -d waaï-l 1 brengt rijven vatl jodsbepa- sning qg. rwet randwee: I rken aa-[. ig te veil ijk en G.l r^ving tel van 4 ;viJ 0, gele-1 Raadhuis dgekeurd<| n boven oeibord per zijn iadtaal I Dieding I ïsgeiülesl ei a.s. een ren-l visie varJ ven van 24 Liaart niet ts der rent?, ing 9or," ot jeponeeren. Aan den Kaad zal werden voorgesteld de gevraagde ont heffing te verleenen. V Hl 00 cjenform het advies van den directeur van Gemeentewerken zia 1 aan J.J.van üchadew^k en d.h.v.d.Berg een aanschrij ving worden gezonden. f u(r() raad Besloten wordt uen voor te stellen met de fa «dtaal exi Oo.q.q. te 1 s-Gravenhage per 1 Mei 19)7 een kasgeld- leening aan te gaan groot j .166.226,= voor den tjd van te gaan groot 1 maand en tegen een rente van °/o per «jaar en een provisie van 1/10 °Jo per jaar. Besloten wordt den Raad voor te stelden op 1 Mei over te gaan tot vervroegde aflossing van de met pi ent ing Pensioenfonds van 192b der Rotterdamsche Bankvereeniging gesloten geldleening oorspr. groot -YJop •188.148, per resto per 1 Lei 19p7 groot 16622b=-»■ (V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 274