NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN «Js.i.lle.l.Q oo-3ua Tegenwoordig de Heeren e -jrui j n":etiaQud.er Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers ï'ül Uitgevoerd Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 276