Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 523 529 530 531 532 533 534 J .Heehor st ,Xon. laan 29» Soest J.den desten te Sliedreclit ia.staal en 00 te 1s-Sravenhage C 0 pCe ntxHa if felsendank te U 'CV 6 clit fierste -'eo., ftra T.y op het neven en tegen invalidi ;eit k.V. te s-üravenhage - 7,-nr nhemsche '•7azerx.i-y Vraagt goed te keuren, dat het vervoer der kinderen naar 'de school voor "bui tenge oon lager onderlijs te huersfoor- niét meer door hem, doch door Joh.Tak zal geschieden. verzoekt de trottoirband van het trot toir vóo'r zijn perceel te doen ve ra ris. re.. om te kunnen inrijden met paard en wagen. i*e dir,v»ge.a»v:erken brengt hier. omtrent advies uio bij schrijven van en 2^ April 1937» nu.1227» deelt mede, dat hij 1 Juli 1937 in func] tie kan treden als onderwijzer aan de o.l.school aan de ^eetzlaan. :mg van door haar rente 3 bij vervroegde aflossir zendt bevestig lefonisch gedane aanbieding eener geldi le'ening wroot f.l.7.003.-- tegen de navolgende voorwaarden oarikoers; looptijd 19 ,M binnen de eerste 5 jaar bijbetaling van 1 boei en verder onder de algemeen gebruike lijk# voorwaarden. koorts is aan de fa# Staal en Go voor het totatandbrengen der leening /J provisie ver schuldig... zendt bevestiging van de door haar zei fonisch gedane aanbieding eener h- leening groot f »123»c'36»-- tegen de m| volgende voorwaarden: rente 3/2 parikoers; looptijd 19 J331 bij vervroegde aflossing- binnen - eerste 5 Jaren bijbetaling van 1 7 joel algemeen gebruike- en veraer onaer ae lijke voorwaarden. zendt ant' oor.i burgemeester en j.1. betreffende conversie leening oorspr.groot f .353«5ClCl,~ op het schrijven van e tho ud er s dd15 A-jr 11 der geld- der zendt een opgave van de opbrengst water leve ring in 193° over de ui tbr® 1 dingen van het buizennet der waterl® I ding, waaromtrent door de gemeente der aanlegkosten durende 5 jaren 15 zijn gegarandeerd. 0 t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 279