Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Korte 46 4 7 Ge.,.S aa Gen Gemeentesecretaris. vragen bericht en raad ten aanzien van een door het hationaal herbond van gein. ambtenaren tot den minister van binnenl. zaken gericht adres inzake reorganisatie van den dienst van gemeenteverken. adviseert bij den air,v»gem.verken in lichtingen in te vinnen ten aanzien van het dienstverband en de bezoldiging van de heeren J.G.Koornvinder en v.h kührinann velke belast zijn met het tee kenen van het uitbreidingsplan. inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 27