I I tfu. Vfo2> BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen vervoer >r bui- "oh. lak ;evraagde goedkeuring wordt verleend. air l*' 4M/. st trot- Han Reehorst zal worden ueae0edeeld dat na storting van f-t/ ~\i' •Ik -i f .30.in de geme en te kas aan zijn ven- jaard enHBhen zal orden voldaan, agt dier en van 47/r- aan de haar te- ;en de sn de rorui^e- ian de faJ orengen ohuldig- |lnnisgenomeh. Invercar.d hiererede wordt aan den tijdelijk 1/ aJ\ ld er wijzer, van der Linde tegen 1 Juli a.s. eer volg on>; A il. verleend. In den Haad zal worden voorgesteld te besluiten tot het! 7/, Ipngaan der leening _roou f .187.O03 haar er gels 1 jd 1: en de ■ehruike- ren van J 1 sr geld- jO»-"* engst der I j aas en te legkosten I Inden Raad zal worden voorgesteld te besluiten tot het i W/, f-'gaan der leeniru .root f123 .036 -- sloten wordt den Raad voor te stellen gebruik te ioakenj p de aanbieding tot converteering van deze geldleeningj pspr.groot f.358.500.-- per 1 Juli 1937. püsgenoiaen. Hj. JiAp 4> •joe|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 280