I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen •,er ce- „een be xadsbe- 538EEaa gnu:... er 2 7;orden bij hen szen post voor "net bevorder 47 nog güvoer: genaren pg.Grot and van s van ees ge verso ld van n. de vergadering komen achtereenvolgens de drie op ge- 7f"ca^£(\ >en. sollicitanten. Besloten wordt aan den Haad de na-^. f .^ende aanbevelingter benoeming van een gemeente- ree oen sollicitanten. Besloten wordt aan den Haad de Boedvroiv aan te bieden 1, ej.-^..B.Slok, te doest, I sj.J.de draaf, te Zeist, dj .H.Ver saaite ^msterdam(O) B intrekking van het 00 16 —gril j.1. genome 11 besluit! Y ffijrit besloten aan het verlangen van gedeputeerde state# Bzer provincie te voldoen en den gemeenteraad dien- overeenkomstig voor te stellen. r *a: se is ri de eigenaren, '"elke aansluiting op de rioleering ischen, zal Korden medegedeeld dat het niet mogelijk daaraan te voldoen aangezien daarop niet is berekend. de bestaande riolee- ■Let op het advies van Bouw-en 'oningtoezicht dd.28 Bril 1}37 nos.50 en 54- ordt besloten de aanvragen n@si ■1369 en I/1373 illigon. V 'OU\. ao VB£g»«.Oi 4.U6 «.«UXN.iJ. VAV.M.UN.i Wig, ClA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 282