NOTULEN n BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3' - i 1 193 Tegenwoordig de Heeren -v.de Bruijn,- wethouder. Secretaris J Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: 4, Afd. II: Afd. Afd. IV 1 O-Ui-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 284