h'1 539 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum j Korte inhoud 541 54 surs en G.G.J], [van ijst >40 -•van Asch. en J de Hijlc 542 -e .Staten van Atrecht 3.-.van Julsingha, notaris, te -reu- keien ijenrode J.3 ió,arts, te Soest zend inko ja-abt en ooöavtn van de door 'hen genoten sten ais bedoeld in art.7. v: e narenregie: ïent. deelen op verzoek van den huister vai Pirmenlandsche -aken mededat machtiging van Hare Majesteit de Ho nu ivan 24 aart 1937, nr.43, goedkeuring: {onthouden aan het besluit van den raad van 30 September 1,3° tot "sijziging yi het belastingbedrag voor biljarten, v| {komende in artikel 31 undecies der -set op de aersoneele belasting l3pó, order {verzoeken het aan den Hlaarwater\ eg _;en perceel Cf no.3593» groot lltC ~i van hen over te nemen tegen den prijs van f .1.25 per 38 plus rente vanaf des dag van aankoop. heelt ede lat vr.de led.va:: der -P-a; loereid is 1 ede te erken aan de verorei {ding van de Hurg. Gr 0the straatdoor ia Poe de "benoodigde strooken grond af staan, doch onder de n.v. voor 1. het betalen door de vergoeding van f.l^GO. {2. het maken van een nieuw hek langs 1 geheele terrein 'Slees ijkheuvel het in orde brengen' van die terre: voor rekening van de gemeente. -=■' ander nader overeen te komen. :.Ioe .1 he" le sn i;1 'ir: -ï-i voc iJt ie --at Pa: I, aai nepte to' vopr de u xiklsver...:: oin niet s Keaerkir gebeente - L den A; Aaa den R= te "berichl not. iet •ik peen 1 gemeente van 1 deelt mede jstaan voor the straat 'in het "bereid te zijn verbreeding van onder de -rond ai "de Buró. voorgaarden ver hen dd.i-5 te el )i 1)^7, alsmede onder de voor aarden .oleerin^,, voor ole schrijven va - Jj 7 2 aansluiting op de r tvan huishoud gat eraanbrengen co--* a jputjeie verbreedirg Pot stam i moet zijn binnen 5 jaar. te bezwar< ansluit Jit "w Ai. V (3.AJ. A* 3iU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 285