W a/f. /U. v/,<ps- Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen anvanuelijk van gevoexen is verantwoordelijkheid niet kunnen oedgekeurde uitgave ordt beslo- -1 iet ''0Le le n individueel af; en voor deze niet J:wachtgelden over April 1937 aangezien hij niet betaling de betrokkenen tot uitbetaling zouden ïunnen vord eneente kosten medebrengt. In de .lsno te doen H- vier d de ra: ;bi, .oe re isvergadérin0 zal niet aanneming van werking man verleen ente verschuldigde orden ..iedegedeelc ;.e de s o» begroot mg in tot uitbetaling eerstvolgende t het college ijzi^ing geer der door de ster i kraci .keurigi den raai i^ing prten, 7ci i der v.ei onder a den Aaaa zal hiervan me,iedeeling worden gedaan. ,erv;eü 6» nou 1 sn grijs ■anaf i der e ver ore door 4 '-aarden! zal machtiging worden verzocht adressanten ||j ïeuvel"5 i terreie ite. id af te Aurg.tf? -n ver .e* d.lj? irden va® voor ri w ekor» Ba den Raad te berichten dat de besxissing op het uitbreidingsplan no ..iet onherroepelijk is geworden en terzame mitsdien co een beslissing kan lorden enomen. l> cJl' V H^k Biwisgenomen. Het college acht de ^estelde voorwaarden bezwarend o,.: op een en ander in te gaan. L ft 1W. zal worden medegedeeld, dat zijn voorwaarde j JU- ■ansiuiting op de rioleering en aanbrengen controle- I n*e"k ^an worden geaccepteerdaangezien de ric- p* WoJ. ifig ter plaat Bö op aansluiting niet is berekend. - 0 jTL O c X ti. il .i.a r\vy "Q- Cu-»1 w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1937 | | pagina 286